Startsida

Den här
Månadens fordon
Tidigare
Medlemsträffar
För närvarande är vi
542 betalande medlemmar


581st (2022) 562st (2023)
649st (2019) 614st (2020) 571st (2021)
617st (2016) 621st (2017) 632st (2018)
598st (2013) 640st (2014) 614st (2015)
533st (2010) 554st (2011) 575st (2012)
403st (2007) 466st (2008) 525st (2009)
100st (2004) 241st (2005) 360st (2006)


JÄTTEVIKTIGT Du som är medlem
och vill ha medlemsinfo via mail
skicka namn, medlemsnummer
och mailadress till nfh@nerikesfh.se
Har du tips eller idéer om någon
träff eller aktivitet mejla in till 
programtips@nerikesfh.se
Här är vi anslutnavader Väderinformation för Örebro

 

 
 

 

 

 

     

Nerikes Fordonshistoriker