Möten 2018

Café Skogen 1 februari
Årsmöte 15 februari
Café Skogen 1 mars
Johnson metall 15 mars
Café Skogen 5 april
Sydnärkesvängen 19 maj
Vretstorps folkets park 24 maj
Motorhistorisk dag 6 juni
Korvrallyt 13 juni
Sannahed 4 juli
Café Skogen 6 september
Café Skogen 4 oktober
Café Skogen 1 november

Nerikes Fordonshistoriker