Ånnaboda 2013-06-08

130608_DSC_0010
130608_DSC_0002
130608_DSC_0007
130608_DSC_0005
130608_DSC_0001
130608_DSC_0004
130608_DSC_0011
130608_DSC_0022
130608_DSC_0018
130608_DSC_0013
130608_DSC_0016
130608_DSC_0026
130608_DSC_0023

Classic Motor Festival i Ånnaboda hade den goda viljan att genomföras i ett fantastiskt sommarväder. Det märktes också på antalet utställare och besökare. Även marknaden var välfylld och välbesökt. Det gjordes säkerligen en del bra fynd också, då det var tätt i leden kring marknadsstånden.
Vi hade vår egen klubbruta som brukligt och där samlades säkerligen ett 80-tal fordon under dagen. Våra uppdrag att sköta infarter och uppställningar sköttes med den äran, glada besökare och arrangörer. Planeringen av detta sköttes, med vår ordförande i spetsen, tillsammans med ett glatt gäng.

Bilder: Per E

Nerikes Fordonshistoriker