Årsmötet 2010

100210_DSC_0003
100210_DSC_0006
100210_DSC_0007
100210_DSC_0014
100210_DSC_0008
100210_DSC_0010
100210_DSC_0015
100210_DSC_0022
100210_DSC_0035
100210_DSC_0038
100210_DSC_0049
100210_DSC_0027
100210_DSC_0053
100210_DSC_0041
100210_DSC_0048
100210_DSC_0029
100210_DSC_0062
100210_DSC_0061
100210_DSC_0057
100210_DSC_0060

Årsmötet för 2010 genomfördes den 10 feb. i Gällersta forngård. Välbesökt som vanligt. Närmare 100 medlemmar var på plats för att välja nya styrelseledamöter, lyssna till styrelsens information, diskutera med varandra och inte minst, dricka kvällskaffet. Ordförande inledde med allehanda information och påtalade klubbens snabba utveckling.
Under fem år har det nu blivit så många medlemmar att vid årsskiftet 2009-2010 var det 525 st. Samtidigt passade Roland på att tacka dom fruar som alltid är med och hjälper till.
Detta gäller både med fika och när det är dags för utskick. Några nya besiktare presenterades också.Närmare bestämt fyra till antalet, tyvärr hade bara två möjlighet att närvara personligen.
Till mötespresidie valdes Per Eremo ordf. och Kerstin Johansson sekreterare. Roland valdes enhälligt och med ett rungande JA till ordförande ytterligare ett år.
Omval blev det även på Johan Åqvist och Stig Johansson. Lars Saverman blev uppgraderad från ersättare till ordinarie ledamot, och efter Siv Jonasson, som lämnade styrelsearbetet efter fyra år, invaldes Marina Andersson. Siv avtackades med en blomma efter mötesförhandlingarna.
Många valde att köpa märken m.m. av Stig och Lars. Efter mötet bjöds på kaffe och smörgås, och alla lät sig väl smaka. Lotterier var det naturligtvis också, med många fina priser.
Nu börjar arbetet för den nya styrelsen att få ett lika bra år som det föregående.

Bilder: Per E

Nerikes Fordonshistoriker