Sydnärkesvängen 2010-08-07

100807_DSC_0007
100807_DSC_0002
100807_DSC_0021
100807_DSC_0005
100807_DSC_0008
100807_DSC_0009
100807_DSC_0028
100807_DSC_0006
100807_DSC_0024
100807_DSC_0004
100807_DSC_0013
100807_DSC_0034
100807_DSC_0042
100807_DSC_0029
100807_DSC_0051
100807_DSC_0001
100807_DSC_0058
100807_DSC_0044

Årets Sydnärkesväng blev lika lyckad som tidigare år. Sjutton startande, varav två efteranmälda, letade sig till startplatsen vid Sannaheds hembygdsgård. Resan gick via Hallsbergs landskyrka, Samsala, Tisarbaden, Åsbro Lerbäck, Rönneshytta, Mariedamm till Isåsen, alldeles i utkanten av Zinkgruvan. Alldeles utmärkta vägar vacker natur och kluriga frågor kantade resan. Vid målet fanns ett årligt arrangemang av det ovanliga slaget.
Motorsågstävling med veteranmotorsågar. Det var orsaken till att alla som hade en 20år eller äldre motorsåg ombads att ta med den under rallyt. Endast en hörsammade detta och han deltog också, men hans såg var inte lika pigg som ägaren. Den stannade gärna i liggande läge, varför framgångarna uteblev. Tävlingen gick ut på att snabbast tillverka en tärning ur en aspstam. Nog så pilligt när man skulle ha dit alla spikar för att markera tärningens prickar.
Rallyt fick en vinnare, nio rätt hade han och han fick äran att få sitt namn graverat på vårt vandringspris.
Tack från ALLA nöjda deltagare hördes till banläggaren med stab. Rallyt var mycket uppskattat.

Bilder: Per E, Inger L

Nerikes Fordonshistoriker