Traktorträff 080502

080502_SUC52393
080502_SUC52392
080502_SUC52394
080502_SUC52394
080502_SUC52395
080502_SUC52397
080502_SUC52399
080502_SUC52398
080502_SUC52402
080502_SUC52401
080502_SUC52400
080502_SUC52403

Östernärkes traktorfantaster har haft en träff med stort deltagande. Alla är medlemmar hos oss men av förklarliga skäl har dom begränsade möjligheter att deltaga vid våra träffar runt om i länet. Desto roligare är det när dom kommer, eller ordnar en egen träff på hemmaplan.
Det finns möjlighet att se dom live vid veterantraktorplöjningen i Talby/Odensbacken i sept.

Bilder tagna av Arne Bülow

Nerikes Fordonshistoriker