Sannahed 2008-07-02

080702_SUC52932
080702_S6302984
080702_S6302986
080702_SUC52939
080702_SUC52935
080702_SUC52936
080702_SUC52941
080702_SUC52947
080702_SUC52958
080702_SUC52959
080702_SUC52955
080702_SUC52950
080702_SUC52995
080702_SUC52976
080702_SUC52960

Veteranfordonsutställning vid hembygdsgården i Sannahed, det är en stor tilldragelse.
Med åren har den blivit större och större. I år kom det omkring 150 fordon av alla de slag.
Området har utökats och parkering för veteranfordonen tar snart all tillgänglig plats på och omkring hembygdsgården. Att det sen finns en hantverksmarknad, gott kaffe och korv att inhandla gör att publiktillströmningen är mycket stor. Det kan man se på alla nybilar. Men en del tar cykeln och det syns vid staketet efter gatan. Sedvanlig tipspromenad bjöds det också på.

Bilder från träffen: Arne Bülow

Nerikes Fordonshistoriker