Classic motor marknad Ånnaboda 2007-06-02/03

MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA

En välbesökt marknad av både veteranfordonsentusiaster och vanliga marknadsbesökare.
För oss som jobbade i Ånnaboda startade helgen redan på fredag kväll med att i ordningsställa parkeringsrutor för alla finbilar. Dessutom förbereddes det för inpassage genom kassorna med olika slags avspärrningar. Under lördag – söndag pågick sedan jobbet med att visa in alla fordon på plats och även sortera vilka som skulle komma in på området. Gränsen var 71 års modell eller äldre.
Söndag eftermiddag var det sedan dags för avveckling och ytterligare jobb.
Det innebar en helg med mycket ideellt arbete. Vissa var på plats hela helgen och drog ett enormt tungt lass.

Nerikes Fordonshistoriker