Tages minne 2007-10-07

MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA

Årets upplaga av Tages utfärd, numera kallad Tages minne, var som vanligt en resa ut i det ”blå”. Några få visste vart det skulle bära iväg.
Några av dom var Kristina och Ove som tog täten, för säkerhets skull, i var sin bil.
Själv fick jag äran att vara köbil. Som sig bör så fick jag ringa och fråga efter målet då en av våra resenärer hade lite problem med varm motor efter vägen.
Målet var i alla fall Laxå och Laxå specialfordons fabrik.
Där bygger man om Scaniabilar till det kunden efterfrågar.
Exempelvis brandbilar, sopbilar, tungdragare, jag allt är tänkbart.
Vi fick en genomgång av hela fabriken, vilket var intressant. Här konstrueras, byggs och målas från plåtbit till färdig hytt.

Nerikes Fordonshistoriker