Årsmötet 8 februari 2005

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Årsmötesdeltagarna väntar på att mötet ska börja

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ordförande Roland Sandberg håller inledningsanförandet

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Mötesordf. Olle Ågerfalk och mötessekr. Inger Lundin

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Den nyvalda styrelsen fr.v Olle Ågerfalk, Sture Isaacson, Roland Sandberg Yvonne Sköld, Johan Åqvist, Stig Johansson och Per Eremo

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Roland begrundar ordf. klubban som Jan Fransson räckte över efter valet av Roland till ordf.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Efter mötet bjöds på förtäring, kaffe och smörgås

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Alla lät sig väl smakas

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Många besökare hade frågor Inger & Ingemar försöker svara

Bilder från Årsmötet 8 feb. 2005 på Gällersta Forngård

Nerikes Fordonshistoriker