Möten 2013

Här kan du se bilder från våra träffar under 2013
Har du bilder från träffar där du saknar länk så slicka dom till webmaster@nerikesfh.se så lägger vi upp på sidan

Café Skogen 7 februari
Årsmöte 14 februari
Café Skogen 7 mars
Medlemsträff 14 mars
Café Skogen 4 april
Medlemsträff 18 april
Besiktningsdag 4 maj
Sommarro 8 maj
Antik & kuriosa 12 maj
Fikakväll hos Sylvia   23 maj
Torsborg 29 maj
Sydnärkesvängen 1 juni
Korvrallyt 5 juni
Motorhistorisk dag  6 juni
Ånnaboda 8 juni
Fikakväll hos Sylvia  13 juni
Fikakväll hos Sylvia  27 juni
Sannahed 3 juli
Boo slott 7 juli
Cafésöndag Wadköping 21 juli
Björneborgsträffen 27 juli
Snavlunda 28 juli
Ässundet 31 juli
Flyg & Motorfestival  2-4 aug
Veterantraktorträff 3 aug
Rallarsvängen 17 aug
Eskilstuna veterandag 25 aug
Café Skogen 5 sept
Ekebydagen 21 sept
Tages minne 22 sept
Café Skogen 3 okt
Eklunds bilvård 24 okt
Café Skogen 7 nov
Höstfest 16 nov
Örebro Agenturaffär 4 dec

Foto: Per Eremo, Arne Bülow m.fl.

Nerikes Fordonshistoriker