Månadens fordon 2005

Januari Februari MarsMINOLTA DIGITAL CAMERA
April200504-18443 MajMINOLTA DIGITAL CAMERA JuniMINOLTA DIGITAL CAMERA
JuliMINOLTA DIGITAL CAMERA AugustiMINOLTA DIGITAL CAMERA SeptemberMINOLTA DIGITAL CAMERA
OktoberMINOLTA DIGITAL CAMERA November200511-fram DecemberMINOLTA DIGITAL CAMERA

Nerikes Fordonshistoriker