Besiktare

För att förbättra tillgängligheten av besiktare utbildade Hans Palmqvist tre nya besiktare den 2 maj.


När det gäller besiktning av ditt fordon, för tecknande av veteranförsäkring, kan du kontakta någon av  klubbens besiktningsmän. Innebär det att besiktningsmannen åker hem till dig, kommer en reskostnad att tas ut på 18:50 kr / mil. Han besiktar ditt fordon  och hjälper dig med alla erforderliga handlingar.

Vill du byta klubbtillhörighet för din försäkring, gör så här:

  • Ring MHRF-försäkring tel. 08-32 03 54
  • Tala med någon handläggare, och framför ditt ärende
  • Vår klubb har följande nummer hos MHRF  NFH 9159

Besiktare:

Hans Lindwall
076-038 19 73, 019-46 80 52

Hans Palmqvist
070-375 16 43, 0582-250 37

Ylve Johansson
070-320 71 02, 019-23 61 49
ylve.j@telia.com

Nisse Lundin
070-600 86 56
lundinnisse@hotmail.com

Håkan Hjelm
070-859 24 70
hjelm_hakan@hotmail.com

Per Eremo
070-582 14 93
webmaster@nerikesfh.se

Försäkringsansvarig:

Lars Saverman
070-315 18 12
larssaverman@hotmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nerikes Fordonshistoriker