Rallarsvängen 2011-08-20

Årets upplaga av Rallarsvängen i Hallsberg, i samband med ortens fordonshistoriska dag, bjöd på gråmulet väder. Det gjorde att den stora massan av bilar och åskådare inte nådde tidigare års antal.
36 startande i rallyt var ändå ett ganska stort startfält. Nytt för i år var att det fanns bemannade kontroller där frågorna skulle besvaras.
Allt detta beroende på att dagens teknik möjliggör, att för dom som har tekniken (läs telefon) med datauppkoppling, kan leta reda på svaren via densamma. Det blir inte riktigt rättvist, men i år blev man tvungen att svara till kontrollanten som signerade svaret på tipskupongen. Det var ett mycket uppskattat initiativ från arrangörerna. Dessutom fanns det ett manöverprov inlagt, det gjorde att man inte heller där hade nytta av mobilen. Nyfikna åskådare var det som sagt både på torget och efter rallysträckan, se bilden med kalven i hagen, bland annat.

Bilder: Per E

Nerikes Fordonshistoriker