Sommarro 6 maj


Säsongsdebut vid sommarro  samlade ett större antal fordon som beskådades av klubbkamrater och utomstående intresserade åskådare. Valet av plats har funnits många år och är en populär återkommande vårträff. Möjligheten att kunna inhandla smörgåsar och dryck därtill är en uppskattad möjlighet.
Foto Per E

Nerikes Fordonshistoriker